A A A

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

روشن كردن دستگاه

قبل از روشن نمودن دستگاه رعايت نكات زير الزامي است:
•    پكيج بايد داراي دودكش مناسب باشد. وجود دودكش مناسب ايمني و كار صحيح دستگاه را تضمين مي نمايد. براي مشاهده شرايط مناسب دودكش- كه خيلي مهم است.
هشدار : بدون دودکش مناسب هیچ پکیجی نباید نصب و یا راه اندازی شود.

•    پرآب بودن دستگاه (پكيج، لوله كشي ها و رادياتور ها):
جهت پرآب نمودن دستگاه، شير پركن را باز كرده و زمانيكه مانومتر فشار دستگاه را روي عدد 1 نشان داد، آن را مي بنديم. سپس رادياتور ها را هواگيري كرده و با پايين آمدن درجه به زير عدد1، دوباره شير پركن را بازكرده و با رسيدن فشار به 1، آنرا مي بنديم. (توجه داشته باشيد كه شير پركن هميشه بايد بسته باشد.)
منبع پکیج همواره می بایست پر از آب باشد و درصورت بدون آب ماندن منبع پکیج به سرعت آسیب خواهد دید. بنابراین توجه شود که فشار آب مانومتر بین درجه 1 و 5/1 باشد. در صورتیکه فشار آب کم شود می بایست دلیل کم شدن آب مشخص و با باز کردن شیر پرکن فشار آب را روی 1 آورده و سپس شیر پرکن را ببندیم.


روشن کردن مدلهای زمینی و دیواری مخزنی تا ظرفیت 45 هزار

دو شاخه برق پكيج را به پريز موجود در مجاورت دستگاه وصل نماييد بطوریکه فاز دستگاه به فاز پریز متصل شود. شير گاز را باز نماييد و كليد برق اصلي تابلو را روشن نمایید. براي روشن كردن شمعك، شستي استوانه­اي مشكي را به داخل فشار داده تا علامت جرقهواقع بر روي آن مقابل علامت شیار در روي بدنه شير قرارگيرد و دكمه را داخل نگه داشته تا گاز شمعك جريان پيدا كند و با فشار دادن كليد جرقه زن، جرقه زده مي شود تا شمعك روشن شود. بعد از مدت 30 تا 60 ثانيه شستي استوانه­اي مشكي را رها نماييد و در صورت خاموش شدن، اين عمل را دوباره تكرار نماييد تا شمعك روشن وشعله آن دائم باقي بماند. (شكل1)

براي روشن كردن مشعل، شستي استوانه­اي مشكي را به داخل فشار دهيد و در خلاف عقربه­هاي ساعت بچرخانيد تا علامت  شعلهواقع بر روي كليد مقابل علامت شیار واقع در بدنه شير قرار گيرد تا مشعل روشن شود. (شكل 2)

تنظيم فشار گاز شمعك:  براي كم كردن فشار گاز شمعك پيچ ( V ) را در جهت عقربه ساعت بچرخانيد. براي زياد كردن فشار گاز و ازدياد شعله شمعك پيچ ( V ) را در جهت عكس عقربه ساعت بپيچانيد. (شكل 3)

 

Roshankardan

روشن کردن پکیج های زمینی گازی و گازوئیلی مدل SGM100,SGM50,SGM70

هنگامیکه از مشعل های گازی بدون صدای آلزان برای این دستگاه ها استفاده می شود، بمنظور روشن کردن پکیج ابتدا می بایست سیم های فاز و نول مشعل را به فاز آکوستات و نول، متصل نمود و سپس شمعک و مشعل را همانند آنچه در بخش 1- 2- 3 توضیح داده شد، روشن نمود.

برای نصب مشعل های گازوئیلی و یا مشعل های فن دار گازی کافیست سیم های فاز آکوستات و نول را به فاز و نول مشعل متصل نمود.

nasbemashal

براي خاموش كردن كافيست شستي استوانه اي مشكي را بچرخانيد تا علامت دايره مشکی مقابل علامت واقع در بدنه شير قرار گيرد. كليد برق اصلي تابلو را در حالت خاموش قرار داده و دوشاخه برق پكيج را از پريز جدا كنيد و شير گاز را ببنديد.