امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 


هدف از نصب دودکش دو جداره چیست ؟

در خانه های که متراژ آن از حد مجاز پائین تر باشد باید از دودکش دو جداره استفاده نمود دودکش دو جداره از 2 دودکش که از داخل هم عبور کرده اند تشکیل می شود قطر خارجی 10 سانتی متر و قطر دودکش داخلی 6 سانتی متر است از دودکش داخلی دود و گازهای حاصل از احتراق خارج می شود و از دودکش خارج عملیات تامین اکسیژن انجام می شود .

در واقع یکی از مزایای نصب پکیج با دودکش دوجداره, عدم استفاده از اکسیژن محیط جهت احتراق می باشد.

شرکت صنایع گرمایشی آلزان انواع دودکش های دوجداره با کیفیت بالا ساخت کشور ایتالیا را جهت نصب انواع پکیج ارائه می دهد.

immergasT03