A A A

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به سامانه ثبت اینترنتی محصولات شرکت صنایع گرمایشی آلزان خوش آمدید ! 

قبل از هرگونه اقدام به نکات ذیل توجه فرمائید . 

کارتهای ضمانت محصولات نصب شده می بایست حداکثر پس از گذشت یک ماه به دفتر صنایع گرمایشی پست پیشتاز شود.

در صورتی که امکان ارسال کارتهای ضمانت ظرف مدت یکماه موجود نمی باشد می بایست قبل از یک ماه کارتها در این سامانه ثبت شوند . 

در صورتی که کارت ضمانتی در سامانه به ثبت رسیده باشد حداکثر ظرف مدت 45 روز می بایست به دفتر مرکزی آلزان ارسال گردد .

لازم به ذکر است ثبت کارت در این سامانه به منزله عدم ارسال کارت نمی باشد و حتما اصل کارت ضمانت ( مخصوص دفتر مرکزی ) می بایست به دفتر آلزان پست پیشتاز شود

 توجه : ثبت شدن کارت به معنی تائید اطلاعات از سوی شرکت نمی باشد و اطلاعات می بایست پس از بررسی تائید شود.

 

جهت ورود به سامانه ثبت اینترنتی کارت ضمانت کلیک نمائید